งานที่ 1 การสร้างงาน E-book, ประเทศไทย, พุธ, 01. มกราคม 2020

ให้นักเรียนจัดทำ E-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย..
********* การส่งงานให้โพสต์ดังนี้**************
1.โพสต์ชื่อ- นามสกุล-ห้อง- เลขที่่
2.โพสต์ชื่อเรื่องที่จัดทำ
3.โพสต์ภาพ 3 ภาพ
3.1 รูปหน้าปก 3.2 รูปหน้าเนื้อหา 1 หน้า 3.3 รูปหน้าประวัติผู้จัดทำ

พุธ, 01. มกราคม 2020, ประเทศไทย, งานที่ 1 การสร้างงาน E-book

Seminario Yoga Retreat

Seminario Yoga Retreat

อังคาร 23. กรกฎาคม 2019
Servcorp's Farmers Market Networking Evening

Servcorp's Farmers Market Networking Evening

พุธ 24. กรกฎาคม 2019
ACCOUNTING- 9 August 2019
ศุกร์ 09. สิงหาคม 2019
Introduction to DC101: Python for Data Analytics
เสาร์ 10. สิงหาคม 2019
Permaculture Course Thailand, PDC, August 2019
จันทร์ 05. สิงหาคม 2019
SYSTEM ADMIN AND IMPLEMENTATION – 2 August 2019
ศุกร์ 02. สิงหาคม 2019
Customer Experience 2020
พฤหัสบดี 15. สิงหาคม 2019
Digital Transformation is NOW
ศุกร์ 02. สิงหาคม 2019
The Ultimate SAT Prep Course (Bangkok)
จันทร์ 29. กรกฎาคม 2019
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้