01. มกราคม 2020 - 0:00
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ThailandPho Saiอ.โพธิ์ไทร34340

กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, พุธ, 01. มกราคม 2020

งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนวาดภาพตามแบบ โดยมีตัวการตูน 1 ตัว และมีภาพประกอบฉากหลัง โดยตัวการ์ตูนให้อยู่แยก Layer กับฉากหลัง โดยตัวการ์ตูนกับฉากหลังมีความสอดคล้อง เหมาะสม และสวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน ^ ^
----------------- ตัวอย่างการส่งงาน -----------------
ชื่อ........... นามสกุล............... ห้อง.../... เลขที่......
ชื่อผลงาน .....................................
-- อัพโหลดรูปภาพที่วาดจาก Flash ---

พุธ, 01. มกราคม 2020, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah

ผลงาน 2559

ผลงาน 2559

พุธ 01. มกราคม 2020
ผลงานวิชา IS3 ชั้น ม.5 พ.ศ.2558
เสาร์ 01. กุมภาพันธ์ 2020
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้