01. มกราคม 2020 - 0:00
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ThailandPho Saiอ.โพธิ์ไทร34340

กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, พุธ, 01. มกราคม 2020

งานชิ้นที่ 1 ให้นักเรียนวาดภาพตามแบบ โดยมีตัวการตูน 1 ตัว และมีภาพประกอบฉากหลัง โดยตัวการ์ตูนให้อยู่แยก Layer กับฉากหลัง โดยตัวการ์ตูนกับฉากหลังมีความสอดคล้อง เหมาะสม และสวยงาม คะแนนเต็ม 10 คะแนน ^ ^
----------------- ตัวอย่างการส่งงาน -----------------
ชื่อ........... นามสกุล............... ห้อง.../... เลขที่......
ชื่อผลงาน .....................................
-- อัพโหลดรูปภาพที่วาดจาก Flash ---

พุธ, 01. มกราคม 2020, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, กิจกรรมที่ 1.วาดภาพโดยใช้โปรแกรม Flah

ผลงาน 2559

ผลงาน 2559

พุธ 01. มกราคม 2020
ผลงานวิชา IS3 ชั้น ม.5 พ.ศ.2558
เสาร์ 01. กุมภาพันธ์ 2020
Risk Management For Financial Institutions
พุธ 25. กันยายน 2019
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้