14. ธันวาคม 2020 - 1:00
Bankok, Thailand
ThailandBangkok, ThailandBangkok, Thailand

2020 International Joint Conference on Signals, Systems and Computers(CSSC, Bankok, Thailand, จันทร์, 14. ธันวาคม 2020

2020 International Joint Conference on Signals, Systems and Computers(CSSC 2020)

About this Event

★2020 International Joint Conference on Signals, Systems and Computers (CSSC 2020)-- Ei Compendex & Scopus—Call for papers

December 14-16, 2020|Bangkok, Thailand|Website: http://www.ijcssc.org/


★2020 International Joint Conference on Signals, Systems and Computers(CSSC 2020) will be held in Bangkok, Thailand. From keynote lectures by internationally recognized academics and leading experts, to a forum that invites dialogue and the sharing of ideas from the brightest and best in the field of Signals, Systems and Computers, we believe CSSC 2020 will be a remarkable conference. Located in a sensational city, you’ll have the privilege of hearing from key researchers in your field, as they present the latest findings. Join us and an array of international experts in a forum that puts you at the center of an exciting and evolving field. 


★Publication and Indexing

All accepted papers will be published in the digital conference proceedings which will be Indexed by  all major citation databases such as  Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S),(Thomson Reuters, Web of Science), Scopus, Ei Compendex, Inspec, INIS (International Nuclear Information System), Chemical Abstracts, NASA Astrophysics Data System, Polymer Library, etc.

A selection of best papers with extended versions will be recommended to publish in journals. 


★Program Preview/ Program at a glance

December 14, 2020: Registration + Icebreaker Reception

December 15, 2020: Opening Ceremony+ KN Speech+ Technical Sessions 

December 16, 2020: Technical Sessions+ Half day tour/Lab tours


★Paper Submission

1. PDF version submit via CMT: https://cmt3.research.microsoft.com/CSSC2020

2.Submit Via email directly to: email


★CONTACT US

Ms. Amy L. P. Yeung

Email: email

Website: http://www.ijcssc.org/


จันทร์, 14. ธันวาคม 2020, Bankok, Thailand, 2020 International Joint Conference on Signals, Systems and Computers(CSSC

หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้