กิจกรรม 3. ให้นักเรียนหาคำตอบ จากประเด็น และคำถาม ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทดลอง ทำแบบสอบถาม ศึกษาจากผู้รู้ ฯลฯ แล้วนำใส่ Word, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, พุธ, 01. มกราคม 2020

ให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้มาจัดเรียงใส่ Word ในรูปแบบของรายงานโครงงาน แล้วนำไปเก็บไว้บน google drive แล้วนำ link มาโพสต์

พุธ, 01. มกราคม 2020, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, กิจกรรม 3. ให้นักเรียนหาคำตอบ จากประเด็น และคำถาม ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ทดลอง ทำแบบสอบถาม ศึกษาจากผู้รู้ ฯลฯ แล้วนำใส่ Word

ผลงาน 2559

ผลงาน 2559

พุธ 01. มกราคม 2020
ผลงานวิชา IS3 ชั้น ม.5 พ.ศ.2558
เสาร์ 01. กุมภาพันธ์ 2020
How Cell Therapy is Changing Cancer Treatment
พฤหัสบดี 29. สิงหาคม 2019
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้