รับใบจบ รด. ปี 3 (บางจังหวัดสามารถรับได้แล้ว), Bangkok, พฤหัสบดี, 01. มีนาคม 2018

ให้นำ "สำเนา สด.9" ที่มีการประทับสำเนาถูกต้อง จากวันที่ไปนำปลดเมื่อปี 2559 (2 ปีที่แล้ว ตอนเรียน รด. ปี 3 ; 7 กันยายน 2559) ไปยื่นที่ ศสร. (ห้องตามรูปถ่ายนี้) เพื่อรับ ใบจบ รด. ปี 3 แล้วนำไปยื่นที่สัสดีอำเภอ (ที่เราไปทำ สด.9) เพื่อรับ สด.8 (สมุดเล่มเขียวๆ) ติดตัวไว้ตลอดชีพ . . .

พฤหัสบดี, 01. มีนาคม 2018, Bangkok, รับใบจบ รด. ปี 3 (บางจังหวัดสามารถรับได้แล้ว)

Pat's Graduation :))

Pat's Graduation :))

อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
Nusza's Rehearsal & Commencement Day ^^
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
PoPPER'S DAY
พฤหัสบดี 10. มกราคม 2058
Bommiiz's Rehearsal and Commencement Day
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
JUNE'S REHEARSAL AND COMMENCEMENT DAY <3
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
Arichz's rehearsal and commencement day
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
Audrey Hepburn inspiration
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
Portuguese Cultural Day @ Thammasat
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้