01. มกราคม 2020 - 13:00
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
ThailandPho Saiอ.โพธิ์ไทร34340

กิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนสร้าง CAI จากผลงาน IS3, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, พุธ, 01. มกราคม 2020

สร้าง CAI จากข้อมูลการทำ IS3 ด้วยโปรแกรม Constract2 เพื่อเผยแพร่ โดย UpLoad ไปยัง Google Drive แล้วนำ Link มาส่งยังกิจกรรมนี้ โดยแจ้งส่งงานตามตัวอย่างด้านล่าง..
*********************************************************
***** การส่งงาน*****
1.ให้ up งานไปเก็บไว้ที่ googledrive
2.จับภาพหน้าจอผลงานเมนูเกมส์ มา 1 ภาพ
แล้วโพสต์ส่งงาน พิมพ์ผู้จัดทำ เลขที่ ห้องให้เรียบร้อย แล้วแนบภาพ 1 ภาพข้างต้น
3.ให้แชร์ผลงานขั้นสูง เลือกเป็นสาธารณะ แล้ว copy ที่อยู่จากแชร์มาแก้ไขตามวิธีการจากภาพข้างล่าง
3.1 ข้อ 1 ลบข้อมูลจาก https:// ไปจนถึงคำว่า id= ทิ้ง
3.2 ข้อ 2 ลบข้อมูลตอนท้ายที่เริ่มจาก &usp=sharing ทิ้ง
3.3 ข้อ 3 พิมพ์ข้อความตามตัวอย่างว่า แล้วนำไปไว้ด้านหน้า
3.4 นำส่วนที่เหลือจากการตัด มาวางต่อข้อ 3.3

พุธ, 01. มกราคม 2020, โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร, กิจกรรมที่ 4 ให้นักเรียนสร้าง CAI จากผลงาน IS3

ผลงาน 2559

ผลงาน 2559

พุธ 01. มกราคม 2020
ผลงานวิชา IS3 ชั้น ม.5 พ.ศ.2558
เสาร์ 01. กุมภาพันธ์ 2020
Risk Management For Financial Institutions
พุธ 25. กันยายน 2019
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้