07. ธันวาคม 2018 - 21:00
โรงเรียนบ้านน้ำฮู
ThailandPai58130

ค่ายอาสาสร้างสุข น้องน้อย เมืองปาย ( มาเล่นกันเถอะ )รุ่น ๓, โรงเรียนบ้านน้ำฮู, ศุกร์, 07. ธันวาคม 2018

ค่ายอาสาสร้างสุข น้องน้อย เมืองปาย ( มาเล่นกันเถอะ )รุ่น ๓
โครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล

วันเสาร์ที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๐ ธ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ (๓ วัน ๒ คืน )
ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๗ ธ.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.

(วันจันทร์ที่ ๑๐ ธ.ค. วันหยุดรัฐธรรมนูญ )


[ สถานที่ ] ชุมชนบ้านน้ำฮู อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

๑.สถานที่พัก โฮมสเตย์ กางเต็นท์นอน (ถ้าไม่มีเต็นท์ทีมงานจะเตรียมให้)
๑.๑ บ้านน้ำฮู สถานที่ทำกิจกรรมกับเด็กๆชาวไทยใหญ่
๒. วัดน้ำฮู ไหว้พระและถวายสังฆทาน
๓.หมู่บ้านสันติชล ศูนย์วัฒนธรรม มลฑลยูนาน
(ถ่ายรูป เล่นชิงช้า ทานอาหารจีน แต่งชุดจีนย้อนยุค )
๔. ถนนคนเดินปาย
๕.สะพานประวัติศาสตร์ (สงครามโลกครั้งที่2)
๖.อุทยานแห่งชาติห้วยนํ้าดัง จุดชมวิว ดอยกิ๋วลม

......................................................................

[ เนื้องานกิจกรรม ]

๑.สร้างสุขให้ตนเองแบ่งปันความสุขให้น้องชาวไตหรือไทยใหญ่ (จับฉลากของขวัญปีใหม่ เล่นกีฬาและฐานกิจกรรม
กีฬาประจำค่าย เบสบอลทุ่งนา )
๒.ประชุมงานและวางแผนฐานกิจกรรมต่างๆ
(แบ่งงานในที่ประชุม) อาสาสมัครทุกท่านต้องให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
๓.สถานที่พัก บ้านน้ำฮูโฮมสเตย์ กางเต็นท์นอน
๔. ในแต่ละมื้อจะแบ่งกลุ่มทำอาหารกินกัน เมนูง่ายๆ
๕.ปฏิบัติตามกฏระเบียบค่าย งดสิ่งมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด
และไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๖. ใช้วิถีชีวิตแบบชาวค่าย กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย
ไม่เรื่องมาก (สำคัญ)

................................................................

[ รับสมัครอาสา ] ๕๐ ท่าน

[ เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ, รถสองแถว

มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ ๘๕๐ บาท ( 850 )

......................................................................


[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ]

๑. ค่าเหมารถบัส ๓ วัน
๒. สมทบทุน อปุกรณ์ทำกิจกรรม กับเด็กๆ
๓.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

ในสว่นค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง

๑.ค่าเหมารถแดงสองแถว เชี่ยงใหม่ - ปาย
(คันละ 5000 / นั่งได้10 คน หารเฉลี่ย คนละ 500 ไป- กลับ )
๒.ค่าเช่าชุดจีนโบราณ 100 บาท
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยนํ้าดัง (40 บาท)
๔.ค่าอาหารทุกมื้อ ที่รับผิดชอบตัวเอง (หารกันมื้อละ 30-50 บาท)
๕.ลงขัน ทำอาหารและขนมเลี้ยงน้องๆ
๖.๒. สมทบทุนค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่พัก บ้านน้ำฮูโฮมสเตย์ ๒ คืน
กางเต็นท์นอน คืนละ 100 / 2 คืน คนละ 200 บาท
(ถ้าไม่มีเต็นท์มามีเต็นท์ให้ยืมฟรี)
สำหรับผู้สูงอายุที่มาค่ายจะมีบ้านพักให้ 1 -2 หลัง
นอนได้หลังละ 3-4 คน

......................................................................


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

......................................................................

[ กำหนดการ ]

คืนศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๗.๐๐น. – ๐๘.๐๐ น. พักรับล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารเช้า ปั๊ม ปตท. จ.เชียงใหม่ (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๓.๓๐ น.ออกเดินทางโดยรถแดงเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จะพักชมวิวระหว่างทางเป็นระยะ และพักทานข้าวเที่ยงรับผิดชอบตัวเอง
จุดพักอ๊วก สะพานประวัติศาสตร์ (สงครามโลกครั้งที่2)

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. เข้าที่พักบ้านน้ำฮูโฮมสเตย์
กางเต็นท์นอนทำภารกิจส่วนตัว

เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในค่ายอาสาสร้างสุขฯ และประชุมวานแผนเตรียมกิจกรรมฐาน และกิจกรรมการแสดง
เวลา ๑๕.๓๐ น. - ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ สร้างพื้นที่แห่งความสุขร่วมกับน้องๆชาวไทยใหญ่
กีฬาสัมพันธ์สร้างสุข เบสบอลลูกทุ่ง

เวลา ๑๗.๐๐ น. - ๑๘.๓๐ น.อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. เดินเล่นชมเมืองปาย ณ ถนนคนเดิน รับประทานอาหารเย็นรับผิดชอบตัวเอง

(สามารถวางแผนซื้อของที่ถนนคนเดินมาเตรียมอาหารเลี้ยงนอนสำหรับวันพรุ่งนี้)

เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น ทำภาระกิจส่วนตัวและนอนพักผ่อน
(ช่วงนี้อากาศหนาว เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องนอนให้พร้อม )

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมกายบริหารและกิจกรรมสัมพันธ์ / แบ่งหน้าที่ดูแลกิจกรรมฐานการเรียนรู้
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (เตรียมโจ๊กคัพ มาม่าคัพขนมปังมากิน รับปิดชอบตัวเอง)

เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๓๐ น. อาสาสมัคร เตรียมความพร้อมประจำฐาน
เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมฐาน เล่นสนุกอย่างมีสาระ
เวลา ๑๑.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรมร่วมกัน

เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
(ในระหว่างทำกิจกรรมจะมีทีมโรงครัวทำอาหารเตรียมไว้เลี้ยงน้องๆ )


เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. ชั่วโมงแห่งความผ่อนคลาย
เปิดวงดนตรี ฮัมเพลง ทำขนมหวานกินกัน /ขนมปังปิง ราดนม เลี้ยงน้องๆและชาวค่าย

เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ซ้อมการแสดงอาสาสร้างสุขและเตรียมงานวันปีใหม่ให้น้องๆ

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น (ในระหว่างทำกิจกรรมจะมีทีมโรงครัวทำอาหาร เมนูง่ายๆ ไข่เจียว ผัดผัก )
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ จับฉลากของขวัญปีใหม่และชมการแสดงอาสาสร้างสุขจากพี่ๆและน้องๆ
(กิจกรรมจะไม่ดึกมากเพราะน้องๆต้องกลับเข้าบ้านเร็ว)

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น.เก็บของการแสดงทำความสะอาดสถานที่ ประชุม และสรุปกิจกรรมร่วมกัน
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน


วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันหยุดรัฐธรรมนูญ)

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น.ตื่นอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (เตรียมโจ๊กคัพ มาม่าคัพขนมปังมากิน รับปิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. รถแดงมารับเดินทางไปไหว้พระ
วัดน้ำฮู

เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. เดินทางไปศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนาน หมู่บ้านสันติชล (ถ่ายรูป เล่นชิงช้า ทานอาหารจีน แต่งชุดจีนย้อนยุค )
เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. แวะพักระหว่างเดินทางกลับลงเขาที่อุทยานแห่งชาติห้วยนํ้าดัง จุดชมวิว ดอยกิ๋วลม
( ทานมื้อกลางวัน รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๒.๐๐ น - ๑๔.๐๐ น. ลงเขาเข้าเมืองเชียงใหม่ กลับมาขึ้นรถบัส
เวลา ๑๔.๐๐ น - ๐๑.๐๐ น.ออกเดินทางกลับ กทม.อย่างปลอดภัย


(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

...............................................................................


[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม


กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)


ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้


......................................................................

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail :
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖

ศุกร์, 07. ธันวาคม 2018, โรงเรียนบ้านน้ำฮู, ค่ายอาสาสร้างสุข น้องน้อย เมืองปาย ( มาเล่นกันเถอะ )รุ่น ๓

عندكْ عُــقدة مَـعَ

عندكْ عُــقدة مَـعَ

อาทิตย์ 05. มิถุนายน 2022
Buriram Marathon 2019

Buriram Marathon 2019

อาทิตย์ 10. กุมภาพันธ์ 2019
Bangsaen21-2018, 21 K
อาทิตย์ 16. ธันวาคม 2018
Bangsaen21-2018
เสาร์ 15. ธันวาคม 2018
Dating With Integrity Movie Event - "The Dating Project"
อาทิตย์ 16. ธันวาคม 2018
Digital Marketing  & Real Influencers Partner 2019
อาทิตย์ 23. ธันวาคม 2018
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
Baliwood Global Youth Campus
จันทร์ 10. ธันวาคม 2018
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้