07. กุมภาพันธ์ 2106 - 13:28
วัด เพลินเพชร พุทธมณทล สาย 5
ThailandBangkok

โครงการช่วยเหลือวัดยากจนในชายแดนใต้, วัด เพลินเพชร พุทธมณทล สาย 5, อาทิตย์, 07. กุมภาพันธ์ 2106

ขอเป็นสะพานบุญแก่เพื่อนๆกัลยาณมิตรอีกครั้ง เนื่องจากผมได้มีโอกาสรู้จักกลุ่ม "ร่วมด้วยช่วยทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่ลงไปช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของ อาหารและปัจจัยแก่บรรดาเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญอดทน จนได้ข้อมูลว่าไม่เพียงแต่ทหารเท่านั้นที่อยู่กันอย่างยากลำบาก พระสงฆ์และวัดไทยพุทธอีกมากมายหลายแห่งก็ยังขาดแคลนปัจจัยสิ่งของที่จำเป็นภายในวัดอีกมาก ชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีความเป็นอยู่อย่างลำบากยากแค้น ปัจจัยที่จะมาสนับสนุนพระและวัดจึงมีไม่เพียงพอ ลำพังความช่วยเหลือจากทหารก็ได้แค่ระดับหนึ่ง จึงเป็นโอกาสที่คนนอกพื้นที่อย่างพวกเราจะหยิบยื่่นน้ำใจช่วยเหลือให้พระสงฆ์และวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีปัจจัยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในวัด ให้เพียงพอเหมาะสมที่จะได้ใช้ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยในพื้นที่

วัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนนั้นมีอยู่เยอะมาก เมื่อปีที่แล้วหลายๆแห่งก็ได้รับความช่วยเหลือเจือจุนไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายวัดที่ขาดปัจจัยและสิ่งของจำเป็นอีกหลายรายการ ผมจึงขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในรายการต่างๆที่ได้รับแจ้งข้อมูลมาดังนี้ครับ

1.วัดศรีสาคร ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
- ตู้พระไตรปีฎก 1 ชุด ราคา 23,000 บาท
- ฆ้องลูกใหญ่ 1 ลูก ราคา 8,500 บาท
- พรมผืนใหญ่ 2 ผืน ราคา 6,000 บาท

2. วัดชนาราม (ลาโล๊ะ) ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
- ฆ้องลูกใหญ่ 1 ลูก ราคา 8,500 บาท
- ระฆัง 1 ลูก ราคา 18,000 บาท
- พรมผืนใหญ่ 2 ผืน ราคา 6,000 บาท

3. วัดเวฬุวัน (ป่าไผ่) ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
- ฆ้องลูกใหญ่ 1 ลูก ราคา 8,500 บาท
- กลองใหญ่ 1 ลูก ขนาด 20 นิ้ว ลูกละ 8,500

4. วัดทรายทอง (บ้านบากง) ต.ท่าเรือ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
- โต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ 1 ชุด ราคา 23,000 บาท

ท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพรายการไหน วัดใดก็แจ้งความจำนงมาได้เลยนะครับ หรือจะบริจาคตามกำลังศรัทธาเป็นกองกลางก็ตามที่สะดวกเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีค่าพาหนะและเดินทางของหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่จะมารับของถวายที่กรุงเทพกับชมรมวัชรธาตุโดยความอนุเคราะห์คุ้มครองคุ้มกันช่วยเหลือขนส่งโดยทหารกองทัพบกอีก 15,000 บาทโดยประมาณ โดยสิ่งของทุกรายการยกเว้นพรมจะดำเนินการจัดหาและส่งมอบโดยชมรมวัชรธาตุ ซึ่งเป็นตัวกลางรับแจ้งรายการสิ่งของที่ขาดแคลนต้องการจากวัดที่ขาดแคลนทั่วประเทศและประสานงานกับเจ้าภาพที่ต้องการทำบุญกับวัดแต่ละแห่ง

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้ สามารถโอนเงินทำบุญมาได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ลาดพร้าว
เลขที่บัญชี 129-484420-2 ชื่อบัญชี ศิวศิษฎ์ บุญโญรส
เมื่ิอโอนแล้วกรุณาแจ้งให้ผมทราบโดยทาง Facebook หรือ LIne / WhatsApp ที่เบอร์ 081-8367900 ครับ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกกุศลจิตศรัทธาที่จะมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือวัดที่ยากจนขาดแคลนในครั้งนีี้ ขออานิสงส์ผลบุญจงหนุนนำส่งให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

อาทิตย์, 07. กุมภาพันธ์ 2106, วัด เพลินเพชร พุทธมณทล สาย 5, โครงการช่วยเหลือวัดยากจนในชายแดนใต้

Selling my Dale Caneige course credit
อังคาร 24. กันยายน 2019
Sound Healing Retreat - Kamalaya - Thailand
จันทร์ 05. ตุลาคม 2020
Bangkok Riders Sunday Ride To Hua Hin Beach
อาทิตย์ 14. มิถุนายน 2020
Practical Power BI with DAX
ศุกร์ 05. มิถุนายน 2020
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้