07. กุมภาพันธ์ 2106 - 13:28
วัด เพลินเพชร พุทธมณทล สาย 5
ThailandBangkok

โครงการช่วยเหลือวัดยากจนในชายแดนใต้, วัด เพลินเพชร พุทธมณทล สาย 5, อาทิตย์, 07. กุมภาพันธ์ 2106

ขอเป็นสะพานบุญแก่เพื่อนๆกัลยาณมิตรอีกครั้ง เนื่องจากผมได้มีโอกาสรู้จักกลุ่ม "ร่วมด้วยช่วยทหารสามจังหวัดชายแดนภาคใต้" ที่ลงไปช่วยเหลือสนับสนุนสิ่งของ อาหารและปัจจัยแก่บรรดาเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญอดทน จนได้ข้อมูลว่าไม่เพียงแต่ทหารเท่านั้นที่อยู่กันอย่างยากลำบาก พระสงฆ์และวัดไทยพุทธอีกมากมายหลายแห่งก็ยังขาดแคลนปัจจัยสิ่งของที่จำเป็นภายในวัดอีกมาก ชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีความเป็นอยู่อย่างลำบากยากแค้น ปัจจัยที่จะมาสนับสนุนพระและวัดจึงมีไม่เพียงพอ ลำพังความช่วยเหลือจากทหารก็ได้แค่ระดับหนึ่ง จึงเป็นโอกาสที่คนนอกพื้นที่อย่างพวกเราจะหยิบยื่่นน้ำใจช่วยเหลือให้พระสงฆ์และวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีปัจจัยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นภายในวัด ให้เพียงพอเหมาะสมที่จะได้ใช้ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยในพื้นที่

วัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ขาดแคลนนั้นมีอยู่เยอะมาก เมื่อปีที่แล้วหลายๆแห่งก็ได้รับความช่วยเหลือเจือจุนไปบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายวัดที่ขาดปัจจัยและสิ่งของจำเป็นอีกหลายรายการ ผมจึงขอเชิญชวนทุกคนให้มาร่วมเป็นเจ้าภาพในรายการต่างๆที่ได้รับแจ้งข้อมูลมาดังนี้ครับ

1.วัดศรีสาคร ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
- ตู้พระไตรปีฎก 1 ชุด ราคา 23,000 บาท
- ฆ้องลูกใหญ่ 1 ลูก ราคา 8,500 บาท
- พรมผืนใหญ่ 2 ผืน ราคา 6,000 บาท

2. วัดชนาราม (ลาโล๊ะ) ต.ลาโล๊ะ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
- ฆ้องลูกใหญ่ 1 ลูก ราคา 8,500 บาท
- ระฆัง 1 ลูก ราคา 18,000 บาท
- พรมผืนใหญ่ 2 ผืน ราคา 6,000 บาท

3. วัดเวฬุวัน (ป่าไผ่) ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส
- ฆ้องลูกใหญ่ 1 ลูก ราคา 8,500 บาท
- กลองใหญ่ 1 ลูก ขนาด 20 นิ้ว ลูกละ 8,500

4. วัดทรายทอง (บ้านบากง) ต.ท่าเรือ อ.รือเสาะ จว.นราธิวาส
- โต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ 1 ชุด ราคา 23,000 บาท

ท่านใดประสงค์จะเป็นเจ้าภาพรายการไหน วัดใดก็แจ้งความจำนงมาได้เลยนะครับ หรือจะบริจาคตามกำลังศรัทธาเป็นกองกลางก็ตามที่สะดวกเลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีค่าพาหนะและเดินทางของหลวงพ่อเจ้าอาวาสที่จะมารับของถวายที่กรุงเทพกับชมรมวัชรธาตุโดยความอนุเคราะห์คุ้มครองคุ้มกันช่วยเหลือขนส่งโดยทหารกองทัพบกอีก 15,000 บาทโดยประมาณ โดยสิ่งของทุกรายการยกเว้นพรมจะดำเนินการจัดหาและส่งมอบโดยชมรมวัชรธาตุ ซึ่งเป็นตัวกลางรับแจ้งรายการสิ่งของที่ขาดแคลนต้องการจากวัดที่ขาดแคลนทั่วประเทศและประสานงานกับเจ้าภาพที่ต้องการทำบุญกับวัดแต่ละแห่ง

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมกันในครั้งนี้ สามารถโอนเงินทำบุญมาได้ที่
บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ลาดพร้าว
เลขที่บัญชี 129-484420-2 ชื่อบัญชี ศิวศิษฎ์ บุญโญรส
เมื่ิอโอนแล้วกรุณาแจ้งให้ผมทราบโดยทาง Facebook หรือ LIne / WhatsApp ที่เบอร์ 081-8367900 ครับ

ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญกับทุกกุศลจิตศรัทธาที่จะมาร่วมบุญเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือวัดที่ยากจนขาดแคลนในครั้งนีี้ ขออานิสงส์ผลบุญจงหนุนนำส่งให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์คือพระนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

อาทิตย์, 07. กุมภาพันธ์ 2106, วัด เพลินเพชร พุทธมณทล สาย 5, โครงการช่วยเหลือวัดยากจนในชายแดนใต้

Commencement Day
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
Cabin Crew Ball BANGKOK
ศุกร์ 25. ตุลาคม 2019
Get to know & Sell Microsoft Cloud (365CSP)
อังคาร 27. สิงหาคม 2019
EFR Instructor Trainer Course - Phuket, Thailand
ศุกร์ 15. พฤศจิกายน 2019
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้