17. กุมภาพันธ์ 2019 - 8:00 จนถึง 16:30
ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์
ThailandChanthaburiเลขที่ 1 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่22000

ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน, ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์, อาทิตย์, 17. กุมภาพันธ์ 2019

ชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แนบตารางกิจกรรมไว้แล้วตามภาพด้านล่าง

1.พรุ่งนี้ให้นักเรียนชั้นม.5 แต่งกายชุดพละของโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนตอน 8.00 บนหอประชุม 8.30 ต้องมาพร้อมทำพิธีเปิดแล้วนะคะ มาให้ตรงเวลาจะได้เลิกตามเวลาค่ะ
ลงทะเบียนแล้วจะได้รับสมุดค่าย 1 เล่ม เขียนชื่อเลขที่ และส่งสมุดที่มีการจดบันทึกความรู้ หลังสอบวันสุดท้าย นำส่งเรียงเลขที่ ที่ห้องภาษาจีน มีคะแนนการร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 10 คะแนน

2. การแบ่งกลุ่ม แบ่งดังนี้คือ ใน 1 ห้องแบ่งเป็น 2 กลุ่มตามเลขที่5/1 1-18 กลุ่ม1 19-37กลุ่ม2
5/2 1-18 กลุ่ม3 19-37กลุ่ม 4
5/13 1-20 กลุ่ม 5 21-40 กลุ่ม 6

3.ในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละกิจกรรมจะมีการตัดสินผลการทำชิ้นงานต่างๆ มีรางวัลให้ทุกกิจกรรม

4. กิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีครูคนจีนเป็นผู้สอน นักเรียนใช้ภาษาจีนในการเข้าร่วมกิจกรรม

5.ให้เตรียมกรรไกรมาทุกคนกิจกรรมตัดกระดาษจีน และหม้อต้มสุกี้กลุ่มละ 1 ใบกิจกรรมทำหมาล่าทัง

6.ในช่วงสุดท้ายก่อนเลิกกิจกรรม แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน 6 คนออกมานำเสนอผลงานด้วยภาษาจีน

ปล.สำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ อนุญาตให้เฉพาะนักเรียนรด.และกรณีมีธุระจำเป็นเท่านั้นและนำส่งจดหมายลาที่ถูกต้อง มีผู้ปกครองเซ็นชื่อพร้อมแจ้งเบอร์โทรศัพท์ผู้ปกครองด้วย
********หากขาดกิจกรรมจะไม่ได้คะแนนในรายวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10 คะแนน

อาทิตย์, 17. กุมภาพันธ์ 2019, ห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนศรียานุสรณ์, ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

عندكْ عُــقدة مَـعَ

عندكْ عُــقدة مَـعَ

อาทิตย์ 05. มิถุนายน 2022
Bangkok Image Consultant Training
จันทร์ 22. กรกฎาคม 2019
Risk Management For Financial Institutions
พุธ 25. กันยายน 2019
Risk Management For Corporate
พุธ 27. พฤศจิกายน 2019
Agriculture and Natural Resources
พฤหัสบดี 01. มกราคม 2026
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้