27. มิถุนายน 2020 - 7:30 จนถึง 11:30
ศาลาเฉลิมกรุง
ThailandHua Hin66 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร, Bangkok, Thailand 10200

คอนเสิร์ตเพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตรและสุรพล โทณะวณิก, ศาลาเฉลิมกรุง, เสาร์, 27. มิถุนายน 2020

ขอเชิญชมคอนเสิร์ต

เพื่อครู...ชาลี อินทรวิจิตร & สุรพล โทณะวณิก สองศิลปินแห่งชาติ จัดแสดง วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 รอบ 14.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย​กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อนำรายได้มอบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์คำร้อง-ผู้กำกับภาพยนตร์) ปี ๒๕๓๖ และครูสุรพล โทณะวณิก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง(การประพันธ์เพลงไทยสากล) ปี ๒๕๔๐ ซึ่งทั้ง ๒ ท่าน เป็นครูเพลงที่ประพันธ์เพลงไว้มากมาย มีผลงานเพลงเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการรวมตัวรวมใจของนักร้องและดนตรีทุกรุ่น โดยนำบทเพลงผลงานการประพันธ์ของครูชาลีและครูสุรพล มาขับร้อง ถ่ายทอดบทเพลงโดยศิลปินแห่งชาติ ชรินทร์ นันทนาคร รวงทอง ทองลั่นธม เศรษฐา ศิระฉายา วิรัช อยู่ถาวร ร่วมด้วยนักร้องคุณภาพ สุดา ชื่นบาน ฉันทนา กิติยพันธ์ ศรวณี โพธิเทศ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศรีไศล สุชาตวุฒิ วินัย พันธุรักษ์ วิชัย ปุญญะยันต์ นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ โฉมฉาย อรุณฉาน ทิพย์วัลย์ ปิ่นภิบาล อุมาพร บัวพึ่ง จิตติมา เจือใจ ชรัส เฟื่องอารมย์ นนทิยา จิวบางป่า ไกรวิทย์ พุ่มสุโข อรวรรณ เย็นพูนสุข ดิเรก อมาตยกุล สุนทร สุจริตฉันท์ ตวงสิทธิ์ เรียมจินดา วสุ แสงสิงแก้ว พริมรตา เดชอุดม มนตรี แพร่ศิริพุฒิพงศ์ ศรัณย์ คุ้งบรรพต พิมพ์พริมา วงษ์พรหม(โทณะวณิก)และศิลปินจาก The Golden Song สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา(โจ้) โชคชัย หมู่มาก(แอ๊ค) ดนุพงศ์ หลงสกุลณี (สิงห์) ซาจีร่า มูฮัมหมัด(เอ็มม่า)บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมโดย อ.วิรัช อยู่ถาวร(ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกร โกมุท คงเทศ - สายสวรรค์ ขยันยิ่งบัตรราคา 2,000 /1,500 /1,000 และ 500 บาท จำหน่ายบัตรที่ ศาลาเฉลิมกรุง โทร.0-2225-8757-8, 0-2623-8148-9 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

เสาร์, 27. มิถุนายน 2020, ศาลาเฉลิมกรุง, คอนเสิร์ตเพื่อครู ชาลี อินทรวิจิตรและสุรพล โทณะวณิก

Garment Manufacturers Sourcing Expo 2020

Garment Manufacturers Sourcing Expo 2020

พุธ 22. กรกฎาคม 2020
Selling my Dale Caneige course credit
อังคาร 24. กันยายน 2019
Sound Healing Retreat - Kamalaya - Thailand
จันทร์ 05. ตุลาคม 2020
THAILAND GIRLS TRIP
อังคาร 10. พฤศจิกายน 2020
OPEJAZZ TOUR FABRICE DI FALCO-YVES BARON-JULIEN LELEU AND FRIENDS
อังคาร 05. พฤศจิกายน 2019
ROBOT X
พุธ 18. พฤศจิกายน 2020
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้