How to coach with the new CliftonStrengths 34 Report, ประเทศไทย, จันทร์, 25. กุมภาพันธ์ 2019

กฏ
1. session นี้สำหรับผู้เรียน ASC เท่านั้น
2. 1 ท่านต่อการจอง 1 ที่เท่านั้น
3. แต่ละ session จำกัดจำนวนที่ 10 ท่านเท่านั้น
4. หากต้องการสละสิทธิ์ กรุณาแจ้งรี่ (Line: Rureeze, 093-495-6324, pimpipas_soratee@gallup.com) เพื่อทำการปล่อยที่ให้ท่านอื่น

ขอบพระคุณค่ะ

จันทร์, 25. กุมภาพันธ์ 2019, ประเทศไทย, How to coach with the new CliftonStrengths 34 Report

หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้