04. มีนาคม 2018 - 5:00 จนถึง 8:00

Naval’94 Haad Sai Keaw Run 2018, ประเทศไทย, อาทิตย์, 04. มีนาคม 2018

>> Naval’94 Haad Sai Keaw Run 2018 <<

23/10.5/5 km

23 km - 750/1,000 THB - 5:00 am
10.5 km - 550/850 THB - 5:30 am
5 km - 350*/550 THB - 6:00 am
*ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

#สมัครออนไลน์ได้ที่
TBA

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/UTACSports/

ที่มา: U-Tapao Adventure Club
https://www.facebook.com/UTACSports/
_________________________________________
📢 เพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจาก #วิ่งไหนดี 📢
อย่าลืม #Like 👍🏻 และกด
#กำลังติดตาม ➡️➡️➡️ #เห็นโพสต์ก่อน ⭐️
#Following ➡️➡️➡️ #See_First ⭐️
_________________________________________
ALOHA...... ALOHA......
“อะโรคะยา ปะระมาลาภา” เพราะการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรค เป็นดังลาภอันประเสริฐ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นตัวช่วยให้ ทุกคนอยู่ในชุมชนปลอดโรค สุขถาพที่แข็งแกร่ง แข็งแรง ส่งผลให้ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดําเนินงานโดย “กลุ่มนักเรียนนาย เรือ รุ่น 94” ซึ่งได้ริเริ่มโดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อนําเงิน รายได้สมทบกองทุนนํ้าใจไทยฯ โดยกองทัพเรือ ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าดําเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ปกป้องคุ้มครอง พี่น้องประชาชน และสร้างความสุขให้กลับคืนมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้กําลังพลบางนาย ต้องเสียชีวิต และทุพพลภาพ ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และ ครอบครัว จากเหตุการณ์ดังกล่าว กองทัพเรือ จึงจัดให้กองทุนนํ้า ใจไทยเพื่อการช่วยเหลือกําลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้ สามารถดํารงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม ด้วยการนําเงินจากกองทุนช่วยเหลือกําลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราช การชายแดน
“ขอขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และร่วมทำบุญด้วยกัน”
===============================================
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
13.00 - 19.00 น. เปิดลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขันฯ
(ไม่มีการรับเบอร์หน้างาน เนื่องจากใช้ระบบชิฟจับเวลา)
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
05.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 23 ก.ม
05.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 10.5 ก.ม
06.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา Fun Run 5 ก.ม
08.30 น. เริ่มพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละประเภท
07.00-10.00 น. 10.00 น. นักกีฬารับประทานอาหาร หลังจากเข้าสู่เส้นชัย เสร็จสิ้นการจัดงานแข่งขันฯ
=====================================================
ระยะการแข่งขัน:
23 กิโลเมตร, 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร
=====================================================
อัตราค่าสมัคร:
23 ก.ม ค่าสมัคร 750 บาท
10.5 ก.ม ค่าสมัคร 550 บาท
5 ก.ม. ค่าสมัคร 350 บาท (ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก)
VIP (รับเสื้อโปโล วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท VIP)
***เมื่อสมัครวระหว่างวันที่ 13-31 มกราคม 2561***
23 ก.ม ค่าสมัคร 1,000 บาท
10.5 ก.ม ค่าสมัคร 850 บาท
5 ก.ม. ค่าสมัคร 550 บาท (ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก)
VIP (รับเสื้อโปโล วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท VIP)
***เมื่อสมัครวระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561***
หมายเหตุ: ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกว่าครบจำนวน 3,000 คน
=====================================================
การแบ่งประเภทและกลุ่มอายุในการแข่งขันมีดังนี้
1. การแข่งขันระยะทาง 23 กิโลเมตร :
ประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง เยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี อายุ 18-29 ปี,อายุ 30-39, ปี อายุ 40-49, ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. การแข่งขันระยะทาง 10.5 กิโลเมตร :
ประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง เยวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี อายุ 19-29 ปี, อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49, ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
3.การแข่งขันวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร :
ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งประเภทหญิงและชาย/Open
=====================================================
ระบบลงทะเบียนจะเริ่มให้บริการในวันเสารที่ 13 มกราคม 2561
-------------------------------
รวบรวมข้อมูลโดย #วิ่งไหนดี
www.wingnaidee.com
www.facebook.com/wingnaidee
www.instagram.com/wingnaidee

อาทิตย์, 04. มีนาคม 2018, ประเทศไทย, Naval’94 Haad Sai Keaw Run 2018

Seub Run for Home of Wildlife 2018

Seub Run for Home of Wildlife 2018

อาทิตย์ 15. กรกฎาคม 2018
Marines Marathon 2018

Marines Marathon 2018

อาทิตย์ 08. กรกฎาคม 2018
Brooks Run For Wild 2018
อาทิตย์ 01. กรกฎาคม 2018
Prachuap Khiri Run by Tipco 2018
อาทิตย์ 24. มิถุนายน 2018
Chiang Khan Mini Half Marathon 2018
อาทิตย์ 01. กรกฎาคม 2018
วิ่ง : Sukhothai Marathon 2018
อาทิตย์ 24. มิถุนายน 2018
UFWH - #STANDUPAGAINSTHIDDENHUNGER
จันทร์ 25. มิถุนายน 2018
Lampang Half Marathon 2018
อาทิตย์ 24. มิถุนายน 2018
Prati Prasav & Soul Revival ~ Goa Retreat
เสาร์ 23. มิถุนายน 2018
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้