04. มีนาคม 2018 - 5:00 จนถึง 8:00

Naval’94 Haad Sai Keaw Run 2018, ประเทศไทย, อาทิตย์, 04. มีนาคม 2018

>> Naval’94 Haad Sai Keaw Run 2018 <<

23/10.5/5 km

23 km - 750/1,000 THB - 5:00 am
10.5 km - 550/850 THB - 5:30 am
5 km - 350*/550 THB - 6:00 am
*ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆ นี้

#สมัครออนไลน์ได้ที่
TBA

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/UTACSports/

ที่มา: U-Tapao Adventure Club
https://www.facebook.com/UTACSports/
_________________________________________
📢 เพื่อไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจาก #วิ่งไหนดี 📢
อย่าลืม #Like 👍🏻 และกด
#กำลังติดตาม ➡️➡️➡️ #เห็นโพสต์ก่อน ⭐️
#Following ➡️➡️➡️ #See_First ⭐️
_________________________________________
ALOHA...... ALOHA......
“อะโรคะยา ปะระมาลาภา” เพราะการใช้ชีวิตโดยปราศจากโรค เป็นดังลาภอันประเสริฐ ขอต้อนรับทุกท่าน เข้าร่วมส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นตัวช่วยให้ ทุกคนอยู่ในชุมชนปลอดโรค สุขถาพที่แข็งแกร่ง แข็งแรง ส่งผลให้ร่างกายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดําเนินงานโดย “กลุ่มนักเรียนนาย เรือ รุ่น 94” ซึ่งได้ริเริ่มโดยมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อนําเงิน รายได้สมทบกองทุนนํ้าใจไทยฯ โดยกองทัพเรือ ซึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบภาคใต้ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เข้าดําเนินการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวในภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อย ปกป้องคุ้มครอง พี่น้องประชาชน และสร้างความสุขให้กลับคืนมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และปัตตานี ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้กําลังพลบางนาย ต้องเสียชีวิต และทุพพลภาพ ทําให้มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และ ครอบครัว จากเหตุการณ์ดังกล่าว กองทัพเรือ จึงจัดให้กองทุนนํ้า ใจไทยเพื่อการช่วยเหลือกําลังพล และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบให้ สามารถดํารงชีพ ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเกียรติในสังคม ด้วยการนําเงินจากกองทุนช่วยเหลือกําลังพลกองทัพเรือ ที่ได้รับ บาดเจ็บ ทุพพลภาพ และทายาทผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราช การชายแดน
“ขอขอบคุณที่ทุกท่านมาร่วมวิ่งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และร่วมทำบุญด้วยกัน”
===============================================
กำหนดการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
13.00 - 19.00 น. เปิดลงทะเบียนรับอุปกรณ์การแข่งขันฯ
(ไม่มีการรับเบอร์หน้างาน เนื่องจากใช้ระบบชิฟจับเวลา)
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
ณ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ จังหวัดชลบุรี
05.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 23 ก.ม
05.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 10.5 ก.ม
06.00 น. ปล่อยตัวนักกีฬา Fun Run 5 ก.ม
08.30 น. เริ่มพิธีมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะในแต่ละประเภท
07.00-10.00 น. 10.00 น. นักกีฬารับประทานอาหาร หลังจากเข้าสู่เส้นชัย เสร็จสิ้นการจัดงานแข่งขันฯ
=====================================================
ระยะการแข่งขัน:
23 กิโลเมตร, 10.5 กิโลเมตร และฟันรัน 5 กิโลเมตร
=====================================================
อัตราค่าสมัคร:
23 ก.ม ค่าสมัคร 750 บาท
10.5 ก.ม ค่าสมัคร 550 บาท
5 ก.ม. ค่าสมัคร 350 บาท (ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก)
VIP (รับเสื้อโปโล วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท VIP)
***เมื่อสมัครวระหว่างวันที่ 13-31 มกราคม 2561***
23 ก.ม ค่าสมัคร 1,000 บาท
10.5 ก.ม ค่าสมัคร 850 บาท
5 ก.ม. ค่าสมัคร 550 บาท (ไม่ได้รับเสื้อที่ระลึก)
VIP (รับเสื้อโปโล วิ่งได้ทุกระยะ ค่าสมัคร 1,000 บาท VIP)
***เมื่อสมัครวระหว่างวันที่ 1-20 กุมภาพันธ์ 2561***
หมายเหตุ: ปิดรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 หรือจนกว่าครบจำนวน 3,000 คน
=====================================================
การแบ่งประเภทและกลุ่มอายุในการแข่งขันมีดังนี้
1. การแข่งขันระยะทาง 23 กิโลเมตร :
ประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง เยาวชนอายุตํ่ากว่า 18 ปี อายุ 18-29 ปี,อายุ 30-39, ปี อายุ 40-49, ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
2. การแข่งขันระยะทาง 10.5 กิโลเมตร :
ประเภทเดี่ยว ชาย/หญิง เยวชนอายุไม่เกิน 15 ปี เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี อายุ 19-29 ปี, อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49, ปี อายุ 50-59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
3.การแข่งขันวิ่ง Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร :
ไม่มีการแบ่งกลุ่มอายุ ทั้งประเภทหญิงและชาย/Open
=====================================================
ระบบลงทะเบียนจะเริ่มให้บริการในวันเสารที่ 13 มกราคม 2561
-------------------------------
รวบรวมข้อมูลโดย #วิ่งไหนดี
www.wingnaidee.com
www.facebook.com/wingnaidee
www.instagram.com/wingnaidee

อาทิตย์, 04. มีนาคม 2018, ประเทศไทย, Naval’94 Haad Sai Keaw Run 2018

หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้