31. มกราคม 2018 - 0:00

Pray for Thailand, Bangkok, พุธ, 31. มกราคม 2018

พระรัตนตรัยเป็นทั้งที่พึ่งและที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย
ดังนั้นจึงขอเชิญทุกท่านร่วมกันสวดมนต์
อธิษฐานให้ความสงบสุขเกิดขึ้นทั่วทั้งแผ่นดิน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วย
ThanavuddhoStory

พุธ, 31. มกราคม 2018, Bangkok, Pray for Thailand

KMUTT Rehearsal & Commencement

KMUTT Rehearsal & Commencement

อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
วิ่งด้วยกัน 1 2 3 กรุงเทพฯ
อาทิตย์ 25. กุมภาพันธ์ 2018
PoPPER'S DAY
พฤหัสบดี 10. มกราคม 2058
PAT Mini Marathon 2018
อาทิตย์ 20. พฤษภาคม 2018
ASEAN Deaf Games 2018: Support your team!
อาทิตย์ 09. ธันวาคม 2018
Tong's Rehearsal & Commencement Day
อาทิตย์ 07. กุมภาพันธ์ 2106
หากิจกรรมที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมาย
รับข้อเสนอแนะตามเหตุการณ์ในรสชาติ Facebook ของคุณ รับไปเดี๋ยวนี้เลย!แสดงให้ฉันเห็นเหตุการณ์ที่เหมาะสำหรับผมไม่ใช่ตอนนี้